Grupowe sesje ustawieniowe, Warszawa, Gdańsk, Kraków

TERMINY – PATRZ: KALENDARIUM 

Grupowe sesje ustawieniowe w Krakowie

Godziny zajęć: 10-19

Cena: z ustawieniem 450 zł, bez ustawienia 100 zł

Organizator, informacje, zapisy: 

Mariola Olesiak, tel. 606 747 336

Grupowe sesje ustawieniowe Warszawa, Gdańsk

POZNAJMY SIĘ 🙂

Osoby, które jeszcze nigdy nie były na mojej sesji grupowej lub indywidualnej zapraszam do udziału w charakterze obserwatora bezpłatnie. (nie dotyczy sesji w Krakowie)

Godziny zajęć:

10-15 (soboty)

17-20 (środy)

Cena z ustawieniem 400 zł. (zaliczka 200zł.), bez ustawienia 50 zł.

Uwaga:

od uczestników mających własne ustawienie oczekujemy udziału w całości zajęć. Chodzi o wyrównanie wobec pozostałych uczestników. Bierze się ich zaangażowanie przy swoim ustawieniu i daje się od siebie przy innych ustawieniach. Nie zgadzam się na udział na zasadzie „Chciałbym mieć swoje ustawienie na początku, ponieważ potem mam pilne sprawy i muszę wyjść”.

Zasady zwrotu zaliczek:

W przypadku rezygnacji wcześniej niż 2 tygodnie przed zajęciami możliwe jest przesunięcie zaliczki na inną sesję w ciągu najbliższych 2 miesięcy, lub zwrot 80% wpłaconej zaliczki. Rezygnacja wcześniej niż 1 tydzień przed zajęciami zwrot 50%. Przy późniejszej rezygnacji wpłata przepada.

W przypadku utraty całości zaliczki możliwy jest rabat w wysokości połowy utraconej zaliczki na udział w innej sesji, do wykorzystania w ciągu 2 miesięcy.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć najpóźniej 24 godziny przed terminem rozpoczęcia. W takim wypadku następuje zwrot całości wpłaconej zaliczki. Organizator nie odpowiada za wydatki poniesione w związku z udziałem w zajęciach.